Honorable Members

Naoji Amano Masaya Araki * Reiji Iizuka * Fusahiro Ikuta
Kazuhiko Ikeda Kenji Ikeda Tsuyoshi Ishii Yoshihiro Ishihara *
Yuzo Iwasaki * WEBSTER,H.DE F. * Eisaku Ohama Katsuo Ogawa *
Riki Okeda Masaya Oda Kiyomitsu Oyanagi Shinsaku Oyanagi
Naoki Kageyama * Sadao Kawai * Toshiro Kumanishi Shigetoshi Kuroda
Kenji Kosaka Atsuo Koto SEITELBERGER,FRANZ * Hirotsugu Shiraki *
Teruo Shirabe Suzuki Kinuko Kintomo Takakura Sachio Takashima
Jun Tateishi * Junichi Tanaka * Akira Teramoto Shiro Totsuka *
Yoichi Nakazato Kazuo Nagashima Imaharu Nakano * Haruomi Nakamura *
Masuyuki Nanba* Yoshio Hashizume Masamichi Hara HIRANO,ASAO
Masashi Fukui * Noboru Fukunaga * Shinji Fushiki Kohshiro Fujisawa
Takao Makifuchi Masaaki Matsushita Haruo Matsuyama * Toru Mannen
Tomohiko Mizutani Koho Miyoshi Saburo Yagishita JACOB,H. *
Takeshi Yonezawa* LAPRESLE,JEAN

* Members who died